Kurs Terapeuta Holistyczny

terapeuta_holistyczny

START KURSU: nowa edycja już 11 października 2024 

Więcej szczegółów wkrótce. Zapisz się na newsletter, aby nie przegapić informacji o nowym roczniku kursu.  What is 7 + 3

  Mamy przyjemność ogłosić, że Szkoła OdNowa zdobyła status Centrum Kształcenia Ustawicznego jako Szkoła OdNowa Izabeli Milczarek. Absolwenci naszych kursów zawodowych otrzymują dyplom ukończenia kursu oraz certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Terapeuta Holistyczny - Kurs

  Terapeuta holistyczny to terapeuta nowych czasów, to terapeuta, który porusza się swobodnie w impulsach z poziomu ciała, gdyż umie rozpoznać działania systemowego ego, oraz popatrzeć na pacjenta z poziomu jego duchowej subtelności, a także oddać stosowną informację pacjentowi, aby ten rozpoznał w tym swoje prawdziwe Ja.

  Człowiek w swojej naturze jest skomplikowaną istotą, którą należy we właściwy sposób zróżnicować, aby dotrzeć do jego sedna. Rozpakowywanie procesowe pacjenta, aby dokonać w nim integracji, jest spojrzeniem w głąb każdego problemu, w jakim porusza się dana osoba.

  Terapeuta holistyczny to naturalny internista, który dokładnie widzi, czuje, obserwuje pacjenta na każdym poziomie jego wielowymiarowości.

  Obserwacja holistyczna pacjenta przez terapeutę opiera się na rozpoznaniu synchronizacji pomiędzy tym co mówi ciało, dusza czy ego, a co jest coraz trudniejsze w zrozumieniu dla pacjenta, który nie umie jeszcze w swoim tu i teraz zadbać o siebie we właściwy sposób, używając właściwych narzędzi do pracy w powrocie do homeostazy organizmu.

  Kim jest terapeuta holistyczny ?

  Terapeuta holistyczny to tłumacz skompresowanej wiedzy o naturze człowieka, który w poszerzonej swojej świadomości umie rozpoznać, gdzie jest umiejscowiony pacjent w swoich patologiach na każdym poziomie swojej wielowymiarowości.

  Terapeuta holistyczny rozpoznaje moment, w którym pacjent utknął w swoim byciu, gdzie zostawił siebie, poprzez wnikliwą diagnozę holistyczną, która jest podstawą do przeprowadzenia wywiadu z zakresu, w jakim znajduje się pacjent.

  Obserwacja pacjenta, jego dynamik energetycznych, procesów zaburzonego przepływu Qi, kondycji całego ciała, przyczyny i skutku życiowych zdarzeń, po których pacjent wikła się w konflikt na poziomie energii, będą podstawą do ułożenia właściwej strategii leczenia w obrębie całej naturoterapeutycznej wiedzy, jaką posiada terapeuta.

  Terapeuta holistyczny umie rozczytać ciało pacjenta poprzez wiedzę meridianologiczną oraz procesy różnicujące zjawiska w ciele, które koncentrują się w obszarze podstaw medycyny chińskiej, aby zwracać się do ujawnienia korzenia przyczyn dysharmonii energetycznych w pacjencie. Ten zasób wiedzy będzie mocno rozpatrywał wpływ zaburzeń emocjonalnych na strukturę witalności ciała, które wyraża w sobie jakąś patologię.

  Terapeuta holistyczny będzie włączał do swojej pracy zrozumienie pacjenta na poziomie jego emocjonalności z poziomu rozumienia stanu emocjonalnego, jaka jest przez niego w sposób patologiczny wyrażany w swojej codzienności. Pacjent, w kontakcie z terapeutą, nauczy się rozpoznawać swoje emocje i w kompetentny sposób będzie je użytkował, aby wspierać swój poziom świadomego rozwoju.

  Terapeuta holistyczny, będzie prowadził pacjenta używając narzędzi rozwojowych zgodnych z jego indywidualnym stanem na tu i teraz, korzystając z wszystkich zasobów z przestrzeni pacjenta, aby ten wszedł w świadomy proces swojej samodzielnej pracy własnej, jaką będzie wykonywał w trakcie trwania terapii.

  Terapeuta holistyczny będzie porządkował przyczyny pojawienia się zapętleń chorobowych, stanów powracających w zakresie np. bólu ciała, depresji czy też traumatycznych wydarzeń, jakie przechodzi pacjent. Rozpoznając jego wygenerowane konflikty życiowe, jego postawę do życia, jego umiejscowienie w życiu rodziny, jego relacyjność, terapeuta, używając wiedzy z zakresu Recall Healing / Biologii Totalnej, będzie podprowadzać pacjenta do zrozumienia, a tym samym do uzdrowienia świadomości, w jakiej znajdzie ukojenie dla swoich niespełnionych potrzeb.

  Terapeuta holistyczny otworzy pacjenta z jego zakleszczonych przestrzeni poprzez pracę nad jego energią, używając do tego narzędzia, jakim jest Voice Healing Practice. 

  Zrozumienie swojej energii, użytkowania właściwych wibracji z zakresu głosu, użytkowanie naturalnych MegaHercow w codziennej profilaktyce zdrowia, będzie dla pacjenta ujawnieniem jego wiedzy o potencjałach i talentach, jakie w nim drzemią. Te odkrycia będą nowym fundamentem w pracy nad sobą i wytwarzaniem motywacji i zaangażowania do świadomej drogi ku wyzdrowieniu.

  Dowiedz się więcej:   What is 3 + 5

   * Wymagane pola
   Akceptacja

   Struktura kursu

   W programie kursu będą obowiązywać specjalistyczne tematyki zjazdów, jakie zgłębiane będą poprzez prace uczestników na bazie realizacji działań empirycznych, warsztatowych, wykładowych i ćwiczeniowych na 12 weekendowych zjazdach w cyklu jednolitej pracy kursu.

   Pacjent jest materią, którą holistycznie trzeba zróżnicować, poprzez metodyczne rozwarstwianie go z zależności z każdego wymiaru, nadając mu nową wiedzę i zmianę paradygmatu życia.

   Ta zmiana musi się zrealizować poprzez równoczesne rozwarstwienie uczestników kursu, aby rozpoznając siebie, umieli rozpoznać swojego pacjenta.

   Kurs skoncentrowany jest na etapach życia pacjenta, na jego ścieżce życia, w której aktualnie się znajduje, jego retrospekcje przyczyn pojawienia się w gabinecie będą wytwarzać indywidualną drogę do jego świadomego rozwoju.

   1. Narodziny – to czas rozpoznania, zadanie sobie pytania, po co i dlaczego wybrałem tych rodziców, dlaczego mam taką a nie inna esencję życiową. W tym etapie będziemy rozpoznawać naturę nerek i pęcherza moczowego, jako narządów, które mówią o naszym źródle energii, jaka tworzy nasze jestestwo.
   2. Dzieciństwo – to czas rozwoju. To moment, w którym zapisują się wzorce nadane nam przez rodziców. To właśnie w tym okresie budują się nasze nawyki i przekonania, które kształtują nasze uwarunkowania w życiu jako osoba dorosła. To w tym okresie rozpoznamy naturę wątroby i pęcherzyka żółciowego, które są naszym motorem do zmiany kierunku w sobie.
   3. Młodość – to czas eksploracji naszego doświadczania siebie. W tym okresie wbudowuje nam się apetyt na życie, na swoje potencjały i talent i też spotkanie się ze swoją kreacją życia. W tym obszarze poznamy naturę serca, osierdzia, jelita cienkiego oraz San Jiao. To moment, kiedy buduje się nasza intuicja.
   4. Dojrzałość – to czas ukorzenienia się na poziomie rodziny. Zaczynamy tworzyć to, co chcemy uruchomić w naszym dawaniu i braniu. To moment nauki o relacjach, o przełamywaniu wzorcowych relacji naszych rodziców, to czas, aby poznać naturę śledziony i żołądka.
   5. Starość – to mocno dojrzały okres, kiedy zaczynamy konsumować nasze życie z życiowego spichlerza, jaki nagromadził się nam przez okres długich lat. To moment podsumowań, umiejętności dotykania swojej duchowości, swojej wyjątkowości, to czas poznania natury płuc i jelita grubego.
   6. Integracja Mojego Komplementarnego JA – to czas zebrania wszystkich informacji o sobie i wdrożenie ich do życia, do działań, jakie pozwolą mi na dobre i szczęśliwe życie, w harmonijnej relacji z moim ciałem, umysłem i duchem.
   Dowiedz się więcej:    What is 5 + 2

    Czego nauczysz się na kursie?

    Szkolenie następuje poprzez zrozumienie uczestnika w obszarze wielu zakresów, w jakim buduje się zdrowa i świadoma istota, która pełna wiary w swoje potencjały i talenty, ucząc się wspierać siebie, buduje energię do wspierania swoich przyszłych pacjentów.

    Bazując na mocnym poczuciu, że tylko świadoma, wypracowana przez siebie istota jest w stanie prowadzić inną istotę na rzecz swojego najwyższego dobra.

    Nasza dobra intencja będzie wspierała procesy transformacji uczestników w następujących tematach:

    1. obserwacja stanu tu i teraz pacjenta, który rozpoczyna proces transformacji,
    2. osobiste mechanizmy utrudniające codzienne życie,
    3. obserwacja grupy szkoleniowej, nadając terapeutyczną wiedzę w pracy warsztatowej,
    4. indywidualna obserwacja pacjenta, aby skoncentrować się na ugruntowywaniu w sesji indywidualnej z pacjentem,
    5. świadomy trening uważności, aby używać właściwych narzędzi komunikacyjnych w terapii,
    6. wdrażanie stosownych narzędzi wspierających swój świadomy rozwój, a następnie rozwój pacjenta
    7. zrozumienie istoty doboru właściwego narzędzia do indywidualnej terapii pacjenta,
    8. wielowymiarowość pacjenta i zrozumienia jego energetyki, czując i przeżywając siebie w doświadczaniu warsztatowym,
    9. różnicowanie energetyczne, poprzez zrozumienie dysharmonii homeostazy w organizmie pacjenta, nadając zrozumienie dla struktury diagnozy holistycznej,
    10. zachowanie bezpieczeństwa energetycznego w bezpośredniej pracy z energią pacjenta,
    11. utrzymanie właściwej komunikacji w terapii, aby proces rozpoznania statusu mojego Ja został właściwie przeprowadzony,
    12. zrozumienie struktury kanałów energetycznych, wpływających na równowagę energetyczną pacjenta, jak i jego dobrostan emocjonalny,
    13. zmiana paradygmatu życia uczestnika kursu, a następnie pacjenta, zrozumienie, że ja jestem początkiem każdego procesu w świadomym rozwoju,
    14. zrozumienie osobistej odpowiedzialności za swoje procesy życiowe na poziomie ciała, umysłu i ducha,

    Przedmioty trwające w trakcie rocznego kursu:

    1. Podstawy Medycyny Chińskiej
    2. Meridianologia
    3. podstawy Terapii Metafizycznej
    4. podstawy Voice Healing Practice
    5. podstawy Recall Healling
    6. Diagnoza Holistyczna
    7. Komunikacja w Terapii z Pacjentem
    8. Struktura Energetyczna Człowieka
    9. BHP Terapeuty

    Dodatkowe zajęcia fakultatywne w trakcie rocznego kursu:

    1. podstawy Terapii Ustawień Systemowych
    2. podstawy pracy z ciałem — terapia powięziowa
    3. podstawy Refleksoterapii
    4. podstawy terapii Czaszkowo-Krzyżowej

    Dla kogo ?

    Kurs Holistyczny je­st dedykowany do osó­b, które już pracują z ludźmi w różnych dziedzinach, czy to z poziomu ciała, czy umysłu (fi­zjoterapeuta, psychoterapeuta, so­cjolog, lekarz, psyc­holog itp.) wszyscy Ci którzy chcą poszerzyć swoje narzędzia w pracy z pacjentem.

    Program kur­su jest ułożony z po­dstawowego zakresu/z­agadnień wiedzy z waszych specjalizac­ji i jego rozwinięcie będzie na waszych kierunkach w następnym etapie ko­lejnego kursu.

    Tutaj synchronizujemy Med­ycynę Chińską, Terapię Me­tafizyczną z Biologią Totalną i Voice He­aling Practice, które mają na celu uczyć świa­domej profilaktyki zdrowia jak i uzdrawianie przez świadomość obalając paradygmaty, a ucząc prostej naturoterapii w pra­cy z pacjentem.

    ​Dodatkowo jest on dla osób, któ­re chcą najpierw poz­nać pracę holistyczną z pacje­ntem poprzez poznanie kilku metod i tech­nik pracy z pacjentem, a następ­nie zacząć specjaliz­ację w poszczególnej dziedzinie.

    Kto będzie wspierał Twój rozwój ?

    Izabela Milczarek

    Twoim przewodnikiem po refleksologicznym świecie będzie Izabela Milczarek.

    Terapeuta, który od 8 lat prowadzi czynnie swoją naturalną praktykę w pracy z pacjentami, w stworzonej przez siebie Klinice OdNowa.

    Doświadczenie jej naturalnej praktyki zaowocowało autorską metodą Refleksoterapii Prowadzonej, jako zintegrowanej terapii dla uzyskania homeostazy pacjenta na każdym jego poziomie.

    Projekt Miejsca Mocy, który prowadzi od 8 lat, został stworzony przez jej osobistą transformację, jakiej dokonała wychodząc ze świata korporacyjnego uwarunkowania do bliskości z Matką Ziemia, będącą dla niej wzorcem w zrozumieniu natury człowieka.

    Ma doświadczenie w bezpośredniej pracy z pacjentami, realizując tysiące wizyt, na których prowadzi pacjentów do indywidualnego uzdrowienia.

    Od ponad 4 lat prowadzi grupy terapeutów refleksologów, będąc blisko ze swoją misją,

    aby refleksoterapia była pierwszym naturalnym wyborem pacjenta w leczeniu jego problemów z dnia codziennego w obszarze zdrowia, dobrostanu emocjonalnego, rodzinnego i społecznego.

    Terapeuta holistyczny, jakim jest Izabela, nadaje jej pracy indywidualny wymiar zaopiekowania się pacjentem, co w przedmiotowym kursie będzie inspirować, aby terapeuta refleksolog był gotowy do pracy poprzez swoją indywidualną ścieżkę świadomego rozwoju.

    Twórczyni zintegrowanej, holistycznej metody w pracy z pacjentami, praktyk medycyny chińskiej, dyplomowany terapeuta refleksolog, fitoterapeuta, terapeuta ustawień systemowych, psycholog w zarządzaniu, założycielka OdNowa Centrum Refleksoterapii, Kliniki OdNowa, Szkoły OdNowa.

    Agnieszka Kamińska

    Komunikacja to świat dźwięków, wibracji energii, przeżywania i doświadczania re­lacyjności na najwyższym poziomie. Jeśli potrzebujesz przewodnika, w udrażnianie tej relacyjności wprowad­zi Cię Agnieszka Kam­ińska.

    Agnieszka to doświad­czony terapeuta duc­howy, pedagog transf­ormacji, który na co dzień przyjmuje w Klinice OdNowa, gdzie prowa­dzi pacjentów do rów­nowagi energetycznej.

    Na kursie Terapeuty Holistycznego zajmie się strukturą ener­getyczną człowieka i jego emocjonalnością w te­rapii, aby zakres uzdrowienia przebiegał dynamicznie w dost­osowanym do pacjenta tempie.

    Agnieszka jest terapeutką od ponad 15 lat, specjalizuje się w przywracaniu harmonii w relacji z głosem, duszą, ciał­em oraz indywidualną misją życiową, a ta­kże transformacji traum, scalaniu zagub­ionych części i uzdr­awianiu skrzywdzonych aspektów naszej osobowości.

    Pracuje holistycznie, wykorzy­stując uzdrawiające praktyki duchowe i szamańskie, procesy psychologiczne, inte­grację psychosomatyc­zną oraz własną aut­orską metodę pracy z ciałem i głosem – Voice Healing Practi­ce.

    Sylwia Keampf

    Sylwia Kämpf to dyplomowany terapeuta i praktyk metafizyczny oraz członek MSEC – Metaphysical Society for the Expansion of Consciousness. Z sukcesem ukończyła dwuletnie studia na School of Metaphysics w Anglii oraz trenerskie studia samorozwoju.

    W pracy wykorzystuje wiedzę, intuicję i doświadczenie życiowe, bo wierzy, że w ten sposób jest w stanie pozostać autentyczna i skutecznie inspirować innych do odkrywania swojej prawdy.

    Wieloletnie doświadczenie w medytacji oraz nieustanne pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, nauki i metafizyki, fundamentalnie wspiera ją zarówno w pracy, jak i prywatnie.

    Poniżej kilka słów od Sylwii o jej aktywności jako terapeuty:

    „Metafizyka jest jak klucz do odblokowania podświadomości”.

    W swojej pracy, będąc terapeutą metafizycznym, pomagam swoim klientom rozwiązywać trudności, z jakimi się borykają w wielu obszarach życia, takich jak np.: zdrowie, relacje, dobre samopoczucie czy niepokojące dla nich emocje.

    Z otwartym uchem i bez osądu wspieram moich klientów w konfrontacji z wszelkimi problemami, z którymi się mierzą, służąc im moją wiedzą i wsparciem w znalezieniu satysfakcjonujących odpowiedzi i rozwiązań.

    Terapia metafizyczna jest jak powrót do ukochanego „domu”, który znajduje się w głębi świadomości każdego z nas. Poprzez zrozumienie fałszywych przekonań i dzięki świadomemu wyborowi, moi klienci wkraczają na drogę osobistej wolności, zdrowia i ostatecznego szczęścia.

    To podróż do najpiękniejszego miejsca na świecie — do swojego prawdziwego i autentycznego ja. Ponieważ drzwi do zrozumienia prawdy otwierają się do wewnątrz.

    Magdalena Bosiacka-Machlus

    Po świecie Totalne Biologii i Recall Healing oprowadzi Cię Magdalena Bosiacka-Machlus

    Swoją wiedzę w zakresie Recall Healing i Totalnej Biologii zdobyła przede wszystkim u Gilberta Renaud i Michelle LaMasa Dawson. Głodna wiedzy zdobyła międzynarodowy certyfikat Facylitatora Recall Healing. Jest również dyplomowaną  Arteterapeutką i  Magistrem Sztuki.

    Sztuka, i cały proces tworzenia, jest z nią od zawsze. Docenia jej zbawienny wpływ na ludzki system nerwowy, często wybiera właśnie sztukę jako swoje narzędzie terapeutyczne.

    Stworzyła autorski cykl warsztatów arteterapeutycznych, w których zaprasza do poznawania siebie w trakcie tworzenia sztuki, przy kojących dźwiękach, w spokojnej i bezpiecznej atmosferze.

    Zanim dotarła do Recall Healing i Totalnej Biologii najpierw ukończyła studia artystyczne i zdobyła dyplom Magistra Sztuki. Już wtedy zauważyła, że tworzenie sztuki ma terapeutyczny charakter. Idąc za tym podyplomowo ukończyła na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Arteterapię. Przez kilka lat współpracowała  z różnymi ośrodkami i fundacjami. Były członkek Gdyńskiej Halo Kultury, gdzie miała pracownię i prowadziła warsztaty z arteterapii. Dały jej one wiele wglądów na temat tego jak wszyscy chcemy mniej cierpieć i być szczęśliwszymi, dlatego stworzyła autorski cykl warsztatów „W poszukiwaniu szczęścia”.

    Równolegle z autoterapią zgłębiała wiedzę o Totalnej Biologii i stosowała ją w praktyce. Totalną Biologią zachwyciła się bezgranicznie kiedy tylko dowiedziała się czym jest. Szybko zrozumiała, że arteterapia może być jednym z wielu narzędzi w odzyskiwaniu zdrowia, aby dobrze zrozumieć wszystkie mechanizmy. Nauczyła się też masażu Jivaka który dał jej kolejną dawkę wiedzy i praktyki jak i działania tak ważna w pracy z ciałem i psychiką. Po pięciu latach praktyki w tych obszarach chcę się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem.

    Jako terapeuta opiera się zarówno na wiedzy jak też na intuicji. Pokazuje w jaki sposób nasz mózg automatyczny został zaprogramowany. Wprowadza w tajniki odszukiwania przyczyn różnych dolegliwości fizycznych i psychicznych. Pokazuje jak je zrozumieć rozkodować i puścić. Wszystko to w prostym poszukiwaniu szczęścia.

    Asystenci Fakultatywni:

    Agnieszka Marcyniuk
    Sebastian Franczak
    Agata Zabiega

    Termin kursu

    Kurs podzielony jest na 3 semestry wg następującego harmonogramu.

    Harmonogram zajęć

    piątek

    09.00 – 13.00 blok zajęciowy

    13.00 – 14.30 przerwa obiadowa

    14.30 – 18.30 blok zajęciowy

    sobota

    09.00 – 13.00 blok zajęciowy

    13.00 – 14.30 przerwa obiadowa

    14.30 – 18.30 blok zajęciowy

    niedziela

    09.00 – 13.00 blok zajęciowy

    Na drugim semestrze zostaną wybrane grupy fakultatywne do empirycznego rozpoznania technik pracy z ciałem w obszarze wskazanym w zajęciach dodatkowych, co daje dodatkowe 24 godziny na kolejne dwa semestry kursu.

    Dodatkowo zostanie przeprowadzony Warsztat Integracji Holistycznej  w terminie którego ilość godzin terapeutycznych powiększy się o 70 godziny praktyk holistycznych wraz z  integrującym warsztatem terapeuty holistycznego w indywidualnej i grupowej pracy warsztatowej

    W sumie zostanie przepracowanych 334 godzin zajęciowych w ciągu całego okresu nauczania.

    Egzamin:

    Egzamin, końcowy będzie składał się z kilku etapów, związanych:

    z pracą pisemną dotyczącą zakresu rozpoznania pacjenta – studium przypadku

    z pracą praktyczną z zakresu diagnozy holistycznej – pacjent kliniczny

    z przeprowadzonej komunikacji w terapii – obserwacja kliniczna

    Informacje szczegółowe:

    Placówka organizująca kurs Terapeuty Holistycznego jest

    Centrum Medycyny Naturalnej Izabela Milczarek
    wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00090/2023


    Zapisy:
    📩 sekretariat@odnowacentrum.pl
    📲 (+48) 509 614 409

    Dowiedz się więcej:     What is 3 x 1

     Poszerz swoją wiedzę.

     Kontakt

     Jeżeli masz pytania dotyczące kursu – zadzwoń do nas.

     (+48) 509 614 409
     sekretariat@odnowacentrum.pl