Kurs Terapeuta Refleksolog – wpisowe

Kurs Terapeuty Refleksologa
terapeuta_refleksolog_1

480.00 

💸 CENA KURSU
Rezerwacja miejsca poprzez wpłatę wpisowego w wysokości 480 zł.

 

Opis

Możliwość dofinansowania
Centrum Wsparcia Biznesu INCOM
Usługa doradcza i szkoleniowa

Małgorzata Kotlińska
nr kontaktowy +48 600 558 716

Terapeuta Refleksolog - Kurs

⏱️ START KURSU: 20-22.10.2023

Przed Tobą nowa przygoda. Jeśli tylko chcesz, możesz zostać terapeutą refleksologiem.

To zawód stworzony na miarę naszego nowego Wszechświata,  gdzie Matka Natura, świat emocji, działanie w pełnym zaangażowaniu, łączą się w indywidualną drogę podążania za sobą.

Struktura kursu rozpoznaje terapeutę w uczestniku szkolenia, poprzez zintegrowaną prace na swoim poziomie osobistym, związaną z jego osobistymi przeżyciami, wewnętrzną motywacją w poszerzeniu swoich kompetencji zawodowych, zrozumieniu Matki Ziemi, która jest wzorcem dla refleksoterapii prowadzonej jako istoty w codziennej pracy terapeuty.

Autorski program kursu łączy komunikację terapeutyczną z wewnętrzną integracją siebie jako człowieka świadomego w swym rozwoju.

Zadaniem terapeuty jest zobaczenie w pacjencie jego wielowymiarowości, głębi przeżywanych procesów, korelacji nieprzepracowanych traum, zdarzeń, emocji z poziomu ciała, jakie zostają wstrzymane w jego świadomym rozwoju, czy codziennego przeżywania siebie.

Kim jest terapeuta refleksolog?

Terapeuta refleksolog to kompletny terapeuta, który łączy w swojej pracy narrację ciała z umysłem i duchem. Jego wiedza mocno łączy każdą dziedzinę życia pacjenta, określając jego moce przerobowe, do tego, aby refleksoterapię prowadzoną wdrożyć do codziennego życia, aby zmiany wydarzały się w tempie pacjenta, który zachowuje swoją integralność procesu.

Terapeuta, poprzez diagnozę holistyczną, dociera do korzenia uwarunkowania pacjenta, w jakim się znajduje, określając jego osobisty ,,Status Swojego Ja’’.

Terapeuta refleksolog prowadzi pacjenta w komplementarnej terapii, uruchamiając narzędzia do pracy z ciałem, jakim są refleksologia stop, refleksologia głowy i twarzy poprzez 13 refleksoterapeutycznych kroków, uruchamiających bezpośrednio prace nad jego energią Qi, jak i  przepływami uruchamianymi przez energie urodzeniowe, jaką pacjent pozyskuje w dniu swoich narodzin.

Terapeuta refleksolog posiada wiedzę w zakresie podstaw medycyny chińskiej i merydianologii, która stwarza potencjał do zrozumienia, jakie procesy nadmiaru lub niedoboru towarzyszą pacjentowi w zwyżce, lub zniżce emocjonalnej, która nie pozwala mu na świadome życie.

Procesy obserwacyjne pacjenta oparte są na kilku systemach różnicujących, aby zrozumieć mechanizmy panujące w organizmie, kiedy choroba jest zamanifestowana u pacjenta w sposób dla niego niezrozumiały.

Terapeuta refleksolog w jasny sposób różnicuje uwarunkowania energetyczne pacjenta, poprzez jego rozumienie struktur energetycznych człowieka, co daje mu wiedzę, czy choroba zakotwiczyła się w ciele, czy energii pacjenta, pokazując mu objawy poprzez odczuwanie w codziennym samopoczuciu pacjenta, ucząc go w ten sposób samoobserwacji, jaka jest mu potrzebna, by ćwiczyć uważność, która jest samodzielnym treningiem dla pacjenta w doświadczaniu swojego tu i teraz, aby w sposób naturalny stosować świadomą profilaktykę zdrowia.

Terapeuta refleksolog to osoba, która zadaje pytania, stawia znaki zapytania pacjentowi, aby to on w świadomy sposób określał swój zasób zaangażowania do życia w prawdzie. Jest przewodnikiem, ale podążającym za pacjentem, aby wspierać jego samodzielną drogę do siebie, do zdrowia, do szczęścia, do czerpania ze swoich osobistych zasobów w sposób uważny i świadomy, poprzez pokazywanie dynamik energetycznych, jakie są potrzebne do dokonywania codziennych wyborów.

Struktura kursu

W programie kursu będą obowiązywać specjalistyczne tematyki zjazdów, jakie zgłębiane będą poprzez prace uczestników na bazie realizacji działań empirycznych, warsztatowych, wykładowych i ćwiczeniowych na 12 weekendowych zjazdach w cyklu jednolitej pracy kursu.

Kurs skoncentrowany jest wokół 13 refleksoterapeutycznych kroków pracy nad pacjentem, poprzez refleksoterapię prowadzoną, której głównym założeniem jest poprowadzenia pacjenta do zintegrowanej terapii usprawniającej ciało, umysł i ducha w swojej kompatybilności, aby osiągnąć homeostazę na każdym z poziomów.

Terapeuta poprzez indywidualną diagnozę holistyczną ustala tu i teraz pacjenta, określając, z jakiej perspektywy startuje on, aby dotrzeć do swojego świadomego rozwoju, gdzie ciało i duch oraz umysł współpracują ze sobą, rozumieją się i tworzą zupełnie inną jakość życia w codzienności pacjenta.

Terapia ta to droga 13 refleksologicznych kroków, w którą zabierze Cię terapeuta, wzmacniając uważność wobec Twojego ciała. Korzysta przy tym z refleksologii, sztuki obserwacji wielowymiarowej, przepływów energetycznych w organizmie, jak również wglądu do codzienności, z jaką się zmaga, a która rzutuje na samopoczucie pacjenta.

Terapia skupia się również na blokadach pamięci komórkowej w ciele, jakie w sytuacjach traumatycznych powracają do pacjenta, aby komunikować stan jego ciała.

Terapia 13 refleksologicznych kroków przekłada się na pracę w następujących obszarach, które w terapii będą dobrane indywidualnie do pacjenta:

Krok 1 – R – receptory – ustalenie, o czym informują stopy pacjenta, oraz przestrzeni, z jakimi należy się zmierzyć w indywidualnej ścieżce pracy nad ciałem.

Krok 2 – E – energia Qi – zdiagnozowanie dynamik energetycznych w ciele, aby ustalić przyczyny dysharmonii, a także zbadać tendencję pacjenta do zmian.

Krok 3 – F – flow w sobie – stan dotykania swoich blokad, które mają swoją przyczynę i skutek. Pacjent powinien je zdiagnozować, aby uzyskać w sobie przepływ energii.

Krok 4 – L – luz w ciele – stan treningu tu i teraz w codzienności pacjenta, aby dostrzegł w sobie tendencję do określonych zachowań i aspektów, jakie niesie organizm poprzez trening codzienności.

Krok 5 – E – elastyczność – świadome używanie swoich potencjałów, zmierzanie się z nimi w nagłych zmianach, reakcje ciała oraz narządów w relacji z chorobami przewlekłymi pacjenta.

Krok 6 – K – krok do zmiany – newralgiczny poziom dla pacjenta; towarzyszy mu zmiana paradygmatu życia poprzez zwrot w głąb siebie i rozpoczęcie dynamicznej pracy nad sobą.

Krok 7 – S – stopy – odczuwanie siebie na poziomie decydowania o przebiegu ścieżki życia w harmonijnej integracji z Matką Ziemią i zaufaniu do siebie.

Krok 8 – O – obudź się – czas, w którym uświadamiamy sobie, że wiemy o sobie już wystarczająco dużo, a nawyki i przekonania wciąż blokują naszą drogę do zmiany; zastanawiamy się, jak z tego wyjść i jak siebie wspierać.

Krok 9 – L – lustro – moment PRAWDY, którą należy przyjąć z pokorą dla siebie samego i w szczerości odpowiedzieć sobie na trudne pytania.

Krok 10 – O – odwaga – czas, kiedy wyposażeni w nasz potencjał i talenty nieustraszenie wprowadzamy zmiany, jakie są potrzebne do tej pracy.

Krok 11 – G – gotowość – zbudowanie w sobie pewności, iż jestem gotowy do zmiany paradygmatu życia: dotykam swojego jestestwa i, ufając sobie, kroczę ku życiu.

Krok 12 – I – intuicja – ćwiczenie siebie w każdym mikro tu i teraz z poziomu informacji płynących z każdej przestrzeni Twojego jestestwa. Ciało stanowi moją granicę przeżywania tego, co mi jest potrzebne.

Krok 13 – A – akceptacja – doświadczanie przeżywania, iż wszystko, co staje na mojej drodze, jest dla mnie właściwe i buduje mój świadomy rozwój, umożliwia mi kontemplację samego siebie.

Kurs Terapeuty Refleksologa

Czego nauczysz się na kursie?

Szkolenie następuje poprzez zrozumienie uczestnika w obszarze wielu zakresów, w jakim buduje się zdrowa i świadoma istota, która pełna wiary w swoje potencjały i talenty, ucząc się wspierać siebie, buduje energię do wspierania swoich przyszłych pacjentów.

Bazując na mocnym poczuciu, że tylko świadoma, wypracowana przez siebie istota jest w stanie prowadzić inną istotę na rzecz swojego najwyższego dobra.

Nasza dobra intencja będzie wspierała procesy transformacji uczestników w następujących tematach:

 1. osobiste mechanizmy utrudniające codzienne życie,
 2. obserwacja grupy szkoleniowej dająca terapeutyczną wiedzę w pracy warsztatowej,
 3. obserwacja indywidualna pacjenta, aby skoncentrować się na ugruntowywaniu w sesji indywidualnej z pacjentem,
 4. świadomy trening uważności, aby używać właściwych narzędzi komunikacyjnych w terapii,
 5. wdrażanie stosownych narzędzi wspierających swój świadomy rozwój, a następnie również pacjenta,
 6. zrozumienie istoty dotyku refleksologicznego, poprzez naukę zabiegu refleksologicznego,
 7. wielowymiarowość pacjenta i zrozumienie jego energetyki, czując i przeżywając siebie w doświadczaniu warsztatowym,
 8. różnicowanie energetyczne dostępne dzięki zrozumieniu dysharmonii homeostazy w organizmie pacjenta, nadające zrozumienie dla struktury diagnozy holistycznej,
 9. zachowanie bezpieczeństwa energetycznego w bezpośredniej pracy z energią pacjenta,
 10. utrzymanie właściwej komunikacji w terapii, aby proces rozpoznania statusu mojego Ja został właściwie przeprowadzony,
 11. zrozumienie struktury kanałów energetycznych, wpływających na równowagę energetyczną pacjenta, jak i jego dobrostanu emocjonalnego,
 12. zmiany paradygmatu życia uczestnika kursu, a następnie pacjenta, zrozumienie, że to ja jestem początkiem każdego procesu w świadomym rozwoju,
 13. zrozumienie osobistej odpowiedzialności za swoje procesy życiowe na poziomie ciała, umysłu i ducha.

Przedmioty rozwijane w trakcie rocznego kursu:

 1. Podstawy Medycyny Chińskiej
 2. Meridianologia
 3. Refleksoterapia Prowadzona – Terapia
 4. Refleksologia
 5. Diagnoza Holistyczna
 6. Komunikacja w Terapii z Pacjentem
 7. Struktura Energetyczna Człowieka
 8. BHP Terapeuty

Zajęcia praktyczne w trakcie rocznego kursu:

 1. refleksologia stóp
 2. refleksologia głowy i twarzy
 3. badanie z pulsu i języka
 4. sztuki palpacji meridianowej
 5. terapia ciepłem
 6. diagnoza holistyczna w pracy z pacjentem
 7. praktyczna nauka struktury sesji 1:1 z pacjentem
 8. matka i dziecko w terapii refleksologicznej

Kto będzie wspierał Twój rozwój ?

Izabela Milczarek

Twoim przewodnikiem po refleksologicznym świecie będzie Izabela Milczarek.

Terapeuta, który od 8 lat prowadzi czynnie swoją naturalną praktykę w pracy z pacjentami, w stworzonej przez siebie Klinice OdNowa.

Doświadczenie jej naturalnej praktyki zaowocowało autorską metodą Refleksoterapii Prowadzonej, jako zintegrowanej terapii dla uzyskania homeostazy pacjenta na każdym jego poziomie.

Projekt Miejsca Mocy, który prowadzi od 8 lat, został stworzony przez jej osobistą transformację, jakiej dokonała wychodząc ze świata korporacyjnego uwarunkowania do bliskości z Matką Ziemia, będącą dla niej wzorcem w zrozumieniu natury człowieka.

Ma doświadczenie w bezpośredniej pracy z pacjentami, realizując tysiące wizyt, na których prowadzi pacjentów do indywidualnego uzdrowienia.

Od ponad 4 lat prowadzi grupy terapeutów refleksologów, będąc blisko ze swoją misją,

aby refleksoterapia była pierwszym naturalnym wyborem pacjenta w leczeniu jego problemów z dnia codziennego w obszarze zdrowia, dobrostanu emocjonalnego, rodzinnego i społecznego.

Terapeuta holistyczny, jakim jest Izabela, nadaje jej pracy indywidualny wymiar zaopiekowania się pacjentem, co w przedmiotowym kursie będzie inspirować, aby terapeuta refleksolog był gotowy do pracy poprzez swoją indywidualną ścieżkę świadomego rozwoju.

Twórczyni zintegrowanej, holistycznej metody w pracy z pacjentami, praktyk medycyny chińskiej, dyplomowany terapeuta refleksolog, fitoterapeuta, terapeuta ustawień systemowych, psycholog w zarządzaniu, założycielka OdNowa Centrum Refleksoterapii, Kliniki OdNowa, Szkoły OdNowa.

Piotr Wichrzycki

Po świecie meridianologii i wiedzy medycyny chińskiej prowadzić Cię będzie Piotr Wichrzycki.

Uznany w Klinice OdNowa akupunkturzysta, który wyspecjalizował się w akupunkturze, traktującą  pacjenta w wyjątkowy sposób, poprzez ustanowienie indywidualnej jakości heksagramu, jaki posiada każdy z nas. Jego doświadczenie będzie mocno wspierać wiedzę terapeuty refleksologa, dając mu zrozumienie kanałów energetycznych, co stanowi integralną wiedzę na temat natury człowieka.

Terapeuta w empiryczny sposób naucza swoich kursantów o palpacji oraz pulsie, które są podstawą w Refleksoterapii Prowadzonej.

Terapeuta dotknął mocy naturoterapii dwadzieścia lat temu, kiedy doznał urazu kręgosłupa i to właśnie wtedy poznał naturę tradycyjnej medycyny chińskiej, co spowodowało, że dzisiaj z powodzeniem właśnie w taki sposób pomaga swoim pacjentom.

Terapeuta Kliniki OdNowa, specjalizuje się w praktyce medycyny chińskiej, praktyce Stems & Branches, akupunkturze. Dyplomowany fizjoterapeuta, na co dzień prowadzący swoją prywatną praktykę w Rybniku.

Agnieszka Kamińska

Komunikacja to świat dźwięków, wibracji energii, przeżywania i doświadczania relacyjności na najwyższym poziomie. W udrażnianie tej relacyjności wprowadzi Cię Agnieszka Kamińska.

Agnieszka to doświadczony terapeuta duchowy, pedagog transformacji, który na co dzień przyjmuje w Klinice OdNowa, gdzie prowadzi pacjentów do równowagi energetycznej.

Na kursie dla terapeutów refleksologów zajmie się strukturą energetyczną człowieka i jego emocjonalnością w terapii, aby zakres uzdrowienia przebiegał dynamicznie w dostosowanym do pacjenta tempie.

Agnieszka Kamińska specjalizuje się w przywracaniu harmonii w relacji z głosem, duszą, ciałem i indywidualną misją życiową, a także transformacji traum, scalaniu zagubionych części i uzdrawianiu skrzywdzonych aspektów naszej osobowości. Pracuje holistycznie, wykorzystując uzdrawiające praktyki duchowe, psychologiczne i szamańskie, integrację psychosomatyczną, bioenergoterapię oraz pracę z ciałem.

To terapeuta duchowy, pedagog transformacji, twórczyni i nauczycielka uzdrawiającej praktyki Voice Healing Practice, trenerka głosu, wokalistka, założycielka szkoły rozwoju głosu – Open Voice Studio w Gdańsku

Termin kursu

Kurs podzielony jest na 3 semestry wg następującego harmonogramu i terminarza zajęć

Harmonogram zajęć

piątek

09.00 – 13.00 blok zajęciowy

13.00 – 14.30 przerwa obiadowa

14.30 – 18.30 blok zajęciowy

sobota

09.00 – 13.00 blok zajęciowy

13.00 – 14.30 przerwa obiadowa

14.30 – 18.30 blok zajęciowy

niedziela

09.00 – 13.00 blok zajęciowy

Terminarz zajęć

Semestr 1

20 – 22.10.2023
17 – 18.11.2023
01 – 03.12.2023
02 – 04.02.2024

Semestr 2

01 – 03.03.2024
05 – 07.04.2024
10 – 12.05.2024
14 – 16.06.2024

Semestr 3

12 – 14.07.2024
06 – 08.09.2024
11 – 13.10.2024
15 – 17.11.2024

Egzamin:

Egzamin, końcowy będzie składał się z kilku etapów, związanych

z pracą pisemną dotyczącą zakresu Refleksoterapii Prowadzonej – studium przypadku

z pracą praktyczną z zakresu Diagnozy Holistycznej – pacjent kliniczny

z przeprowadzonej komunikacji w Terapii – obserwacja kliniczna

z przeprowadzonego etapu zabiegu refleksologicznego

 

Informacje szczegółowe:

Placówka organizująca kurs Terapeuty Refleksologa jest

Centrum Medycyny Naturalnej Izabela Milczarek
wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00090/2023

Zapisy:
📩 sekretariat@odnowacentrum.pl
📲 (+48) 509 614 409

Opinie

Brak opinii.

Bądź pierwszym, który doda opinię do “Kurs Terapeuta Refleksolog – wpisowe”