Terapia manualna – regeneracja ciała i uwolnienie emocji

Bóle kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego czy szyjnego to aktualnie najpopularniejsze dolegliwości w narządzie ruchu. Przyczyną takiego stanu rzeczy są przeciążenia ciała, wynikające z braku przystosowania kręgosłupa do warunków, jakie sobie stworzył i w jakich obecnie funkcjonuje człowiek.

Żyjemy w nadmiarze obowiązków, stresu, jedzenia oraz informacji. Powtarzające się i nakładające obciążenia fizyczne i psychiczne dnia codziennego, związane z pracą, siedzącym trybem życia, formami spędzania wolnego czasu, a także ułatwieniami cywilizacyjnymi, działają niekorzystnie na narząd ruchu. Każdy z tych czynników ma bezpośredni wpływ na nasze ciało, które – nie będąc poddawane skutecznej i regularnej regeneracji – doznaje przeciążenia, co odczuwamy w formie bólu.

To, w którym odcinku kręgosłupa czy stawów obwodowych ból się ujawni oraz jaki jest jego charakter i natężenie zależy od miejsca, w którym zaistniała największa kumulacja przeciążeń oraz tego, które z elementów budowy ciała (krążki międzykręgowe, kości, mięśnie, więzadła, torebki stawowe, stawy kręgów) zostały najbardziej przeciążone lub ich konstrukcja była najsłabsza.

Co to jest terapia manualna?

Historia terapii manualnej sięga czasów Hipokratesa (460-377 p.n.e.), który w dziele „Corpus Hippocratum” zebrał swoją wiedzę i doświadczenia właśnie w tej dziedzinie. Na nowo została odkryta w XIX wieku w Anglii, żeby następnie powędrować przez ocean do Ameryki Północnej i tak zakorzenić się na dobre. Jest to jedna z metod fizjoterapeutycznych, wykorzystywana zarówno w ortopedii, reumatologii, rehabilitacji, jak i w neurologii. Ogromną zaletą tej metody jest jej duże bezpieczeństwo oraz to, że leczenie opracowywane jest indywidualnie, w zależności od schorzenia i stanu pacjenta.

Na czym polega zabieg terapii manualnej?

Każdy zabieg jest inny. Terapeuta, na bazie wiedzy i doświadczenia, analizuje konkretne problemy,
z jakimi zgłasza się do niego pacjent. Musi odnaleźć przyczynę, zrozumieć mechanizm powstawania dysfunkcji i zaplanować program terapii w celu jego rozwiązania. Strategie działania są bardzo różne, ale za każdym razem rezultatem jest przywrócenie prawidłowej funkcji leczonej części ciała. W celu usunięcia dolegliwości wykorzystywane są następujące techniki: manipulacje i mobilizacje stawów kręgosłupa i stawów obwodowych, klawiterapia, terapia bańkowa, osteopatia, chiropraktyka, masaż wisceralny (w tym masaż piersi), terapia punktów spustowych, terapia powięziowa.

Wpływ terapii manualnej na stan emocjonalny pacjenta

Zabieg terapii manualnej, choć wykonywany na ciele i z nim bezpośrednio związany, ma również zbawienny wpływ na samopoczucie i stan emocjonalny pacjenta. Dzieje się tak dzięki usuwaniu fizycznych blokad z ciała, a tym samym pobudzaniu życiodajnej energii. Kiedy usprawnimy jej przepływ w ciele skutki terapii manualnej zaczynają docierać na subtelniejsze poziomy uczuć i umysłu. Tym samym ułatwiamy emocjonalną i mentalną integrację. Jest to istotny aspekt związku elementu fizycznego i intelektualnego, który stanowi podstawę współczesnej terapii manualnej. Praca z ciałem jest w istocie pracą z umysłem.

Przeczytaj nasz poprzedni artykuł – „Terapia czaszkowo-krzyżowa” – by w zdrowiu cieszyć się życiem”.