Terapia czaszkowo-krzyżowa dla dzieci i młodzieży

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest jedną z najbezpieczniejszych form wspomagania rozwoju dziecka w każdym wieku. Jest uniwersalna, przeznaczona do pracy ze zdrowym dzieckiem, jak również z dziećmi z różnymi schorzeniami.

Stosowany delikatny, motylkowy dotyk, pozwala na uwolnienie napięć, które gromadzą się w ciele dziecka. Już sam poród jest największym wysiłkiem, jaki musi podjąć człowiek na początku swojego życia. Każda sytuacja z tym związana: forma porodu (fizjologiczny, cesarskie cięcie), podane leki przyspieszające poród, czy używane narzędzia mogą zwiększyć rozmiar traumatyzacji.

Po tych pierwszych doświadczeniach mogą powstać problemy: z zasypianiem, objawy niepokoju, rozdrażnienia, niestrawności, kolki, niechęć do przytulania, a w późniejszym czasie – problemy w nauce, zez, jąkanie, tiki nerwowe, moczenie nocne i lęki. Podczas zabiegu terapeuta normalizuje i wyrównuje napięcia z obszaru głowy, poprzez klatkę piersiową, wyrównanie oddechu, aż do brzuszka.

Ajurwerda

W następnych etapach swojego życia człowiek jest poddawany różnym czynnikom zewnętrznym i wewnętrznym. Szybkie tempo życia, zanieczyszczenie środowiska, presja przedszkola czy szkoły i rosnące wymagania, ale również urazy mechaniczne, różnego typu uszkodzenia tkanek czy kości — to wszystko jest stresujące dla dorastających dzieci. Wszystkie te zdarzenia są zapisane w pamięci naszych tkanek, mięśni i powięzi. Jeśli człowiek czuje się ogólnie zdrowy, świadczy to o tym, że organizm zasymilował te urazy i nie odczuwa żadnego dyskomfortu. Jednak w szczególnych momentach osłabienia mogą one dać znać o sobie.

Na szczególną uwagę zasługuje również okres dorastania. Jest to bardzo istotny etap rozwoju, ponieważ stanowi pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Młody człowiek doświadcza gwałtowanych zmian. Zmienia się wtedy ciało, zachodzą zmiany psychiczne oraz zmienia się sposób funkcjonowania w społeczeństwie. 

Zdrowie psychiczne młodego człowieka ma podstawowe znaczenie dla jego funkcjonowania w dorosłości. Dzieci i młodzież nie wyrosną samodzielnie z nieleczonych zaburzeń, które mogą pociągnąć za sobą różnego rodzaju skutki w dorosłym życiu. 

Terapia czaszkowo-krzyżowa może przyczynić się do złagodzenia, bądź poprawy w zakresie: 

 • trudności z koncentracją,
 • problemów w nauce,
 • problemów z socjalizacją,
 • zaburzeń rozwoju mowy, 
 • bezsenności i lęków nocnych,
 • zaburzeń nerwicowo lękowych,
 • stanów pobudzenia nerwowego,
 • problemów z moczeniem nocnym
 • depresji
 • wysokiej wrażliwości,
 • apatii,
 • niskiej odporności,
 • zaburzeń hormonalnych,
 • problemów alergicznych,
 • trudności ze ssaniem u niemowlaków, 
 • problemów z wypróżnianiem się, kolek,

itp.

Niestety zaburzenia psychosomatyczne dotyczą obecnie ogromnej części współczesnej populacji, w tym niewyobrażalnej ilości dzieci i młodzieży. Przeżyte traumy kodują się w ciele, zaburzając prawidłowe funkcjonowanie wielu narządów. Terapia czaszkowo-krzyżowa wprowadza równowagę do autonomicznego układu nerwowego, co jest szczególnie ważne przy tego typu schorzeniach. Pomaga wyjść z zamkniętego koła dysfunkcji spowodowanych zbyt silnymi emocjami i nieustającym stresem. 

Co ważne, jest to terapia, na którą dobrze reagują dzieci ze spektrum autyzmu, Aspergera, ADD, ADHA, dysleksją czy dyskalkulią. 

W jakich przypadkach terapia czaszkowo-krzyżowa może być pomocna u takich dzieci?

 • Łagodzi wzorce napięcia u dzieci ze spektrum autyzmu, pomagając im czuć się bardziej komfortowo, bezpieczniej i bardziej świadomie w otaczającym świecie.
 • Może pomóc dzieciom z ADHD, łagodząc napięcie i budując poczucie bezpieczeństwa. Ich mózgi szybko „katalogują” rzeczy, a kiedy odpoczywają – podczas terapii lub/i będąc rozluźnionym po terapii mogą odczuć chwilę wytchnienia.
 • Dzieci z dysgrafią mimo bystrości umysłu mogą mieć trudności z pokazaniem, napisaniem, przekazaniem tego, co wiedzą. Terapia może zmniejszyć napięcie w ramionach i dłoniach, co ułatwia proces pisania.
 • Dzieci z dysleksją często mają trudności z przetwarzaniem informacji wzrokowych i słuchowych. Terapia może zmniejszyć napięcie wokół oczu i uszu, więc wszystkie obszary mózgu przetwarzające język będą lepiej funkcjonować.
 • Terapia działa również na emocje i stres, które te dzieci mogą odczuwać, będąc „innymi” niż ich rówieśnicy. Terapia ma na celu pomóc tym dzieciom w zrozumieniu wartości tego, jak postrzegają świat.

Niezależnie od powodów korzystania z terapii czaszkowo-krzyżowej każda z sesji przybiera inną formę zależną od wieku i skłonności dziecka. Spotkania z małymi dziećmi często odbywają się w ruchu, podczas zabawy, poruszania się po pokoju. Wiele z nich może tulić się do rodzica na kolanach, czy zasnąć zrelaksowane na łóżku. Wszystkie wersje są jak najbardziej poprawne i determinowane potrzebami i możliwościami pacjenta. 

Terapia ta daje naprawdę widoczne efekty na płaszczyźnie psychofizycznej, jak i emocjonalnej. Daje świetne efekty w połączeniu współpracy z psychologiem, fizjoterapeutą, logopedą, lekarzem prowadzącym lub innym specjalistą.