O Terapii Ajurwedyjskiej

Ajurweda to kompleksowy system medyczny. Poprzez wszechstronne podejście do człowieka, zapewnia życie w zgodzie z naturą i samym sobą. Pokazuje nierozerwalne więzi między ciałem, umysłem i duszą. Zdrowie postrzega jako stan równowagi między nimi, a chorobę jako zakłócenie w ich wzajemnych relacjach. Działanie według zasad Ajurwedy prowadzi do autoregulacji czynności organizmu oraz pobudza naturalne zdolności samouzdrawiające.

Zakres terapii

Obejmuje ćwiczenia duchowe i fizyczne, oczyszczenie całego organizmu, korektę sposobu myślenia, regulację stanów emocjonalnych, odpoczynek i uregulowanie relacji z otoczeniem.

Na czym polega leczenie terapią ajurwedyjską?

W czasie leczenia dochodzi się do przyczyny choroby, analizując m.in. tryb życia pacjenta, jego konstytucję energetyczną (według ajurwedy istnieją trzy główne typy energii obecne w każdym organizmie: vata, pitta i kapha, które powinny być w stanie równowagi), uwarunkowania genetyczne oraz aktualną sytuację życiową. Ważne są nie tylko objawy somatyczne, ale także emocjonalna i duchowa sfera życia człowieka.

Ajurweda nie jest krótkotrwałą interwencją medyczną, to raczej sposób na długie, dobre życie. Droga, która czasem wymaga poświęceń, w zamian za które otrzymuje się pełnię zdrowia. Istnieje wschodnioindyjskie powiedzenie, które brzmi: „Możesz nakarmić żebraka dzisiaj, ale jutro on znów będzie głodny. Jeżeli natomiast nauczysz go siania i zbierania, będzie syty już zawsze”. W myśl tych słów działa Ajurweda czyli wiedza (veda) o życiu (ayus).

Nastawienie w leczeniu

By dokonała się w nas jakakolwiek prawdziwa przemiana, musi dojść do wzrostu poziomu świadomości, ten nie jest możliwy bez wewnętrznego przekazu, który możemy wzmocnić realnym doświadczeniem, co wywoła zmianę w psychicznym nastawieniu, które automatycznie wpłynie na reakcje ciała. Równocześnie, aby zmienić negatywne nawyki naszego ciała, musi dojść do zmian w nastawieniu. Ajurweda jako świadomy sposób na życie, odmieniła jego jakość milionom ludzi na całym świecie.

Poznaj Terapeutę – Sankar Lal Sivasankaran Nair oraz zapisz się na Terapię Ajurwedyjską