Numerologia Karmiczna w praktyce

Samorozwój.
Narzędzie do zrozumienia bliskich, współpracowników i znajomych.

Numerologia Karmiczna w praktyceNumerologia Karmiczna wyraża szacunek do życia i samoświadomość. Na warsztatach będziemy poznawali numerologię pitagorejską od podstaw. Przez poznanie wibracji własnej daty urodzenia, zapisanych w niej koniecznych doświadczeń i kodów karmicznych. Poznamy swoje talenty, sposoby komunikacji, nawykowe systemy zachowań i sposoby do zmiany ich tak, aby każdy z nas mógł, we własnym tempie stawać się przez Miłość najpiękniejszą wersją Samego Siebie.

Na wszystkich płaszczyznach poznania, przez rozum, emocje i ducha, nasze serce, ciało i dusza integrują w trakcie tej nauki swoje dawne połączenia. Rozświetlamy nasze 12 helis DNA , naszą osobistą bibliotekę i przemieszczamy się po krystalicznej siatce pamięci, która jest biblioteką uniwersum i na miarę naszych możliwości powracamy do boskiej matrycy naszego doskonałego istnienia. Numerologia Karmiczna przez zrozumienie inności, uwarunkowań społecznych, emocjonalnych i karmicznych będzie rozwijała naszą zdolność do akceptacji drugiego człowieka i istnienia takim jakim ono jest. Przez praktykę w liczeniu i interpretacji uczniowie nabywają płynności w technice numerologicznej interpretacji. Przez medytacje dynamiczne i pracę w polu informacyjnym, rozwijamy proces samodoskonalenia i osobistą Moc Duchową. Warsztaty zawierają w praktyce tematy:

  • Numerologia daty urodzenia.
  • Numerologia imion i nazwisk.
  • Numerologia, kody reinkarnacji. Klucz do poprzednich wcieleń.
  • Numerologia związków.
  • Numerologia własnej karmy.
  • Numerologia karmy rodu.
  • Numerologia cykliczności w życiu.
  • Numerologia biznesu.

Numerologia, której będą się uczyć uczniowie na tym warsztacie, pozwala na wyliczenie i interpretację konstrukcji osobowości, cykli i warunków w życiu, przejść z dokładnymi datami, lat doskonałych dla nowości lub odpoczynku i takich, w których możemy spotkać zagrożenia. Dobrej nazwy dla firmy, dobrych dat do rozpoczęcia działalności, do zawierania ślubów, planowania wyjazdów albo przeprowadzek. Ustawić korzystne wibracje dla naszych domów. Wybrać korzystną tablicę rejestracyjną albo dobry numer telefonu.

Warsztaty dają możliwość poznanie osobistego planu kształcenia w aktualnym wcieleniu w zakresie rozwijanych zdolności i w zakresie ustawień karmicznych. Numerologia pomaga i daje narzędzia do osobistej transformacji karmy ku wyjściu z jej nawyków i jej naturalizacji. Sposób nauczania prowadzi uczestników ścieżką przekształcenia świadomości i nazwania tego co jest możliwe do uzdrowienia na planie duchowym, dla naszego wspólnego dobra, zdrowia, dobrobytu i wzrostu. w osobistym procesie powrotu do naszej naturalnej Mocy.

Abyśmy mogli wziąć udział w transformującym tańcu uzdrawiania naszych emocji, przekonań, oczekiwań, nawyków i osiągnąć wewnętrzną i zewnętrzną transformację. Aby każdy z nas mógł osiągnąć i rozwinąć praktykę w rozumieniu drugiego człowieka takim jakim on jest. Abyśmy wspólnie jako grupa, która się spotkała, Rodzina Dusz odkryli nasze najlepsze strony i uwolnili się od naszych najgłębszych cieni, akceptując w sobie dążenie do równowagi. Na taką odważną, wewnętrzną podróż poprzez samoświadomość do samorozwoju możemy zaprosić uczestników tych warsztatów. Samorozwój jest naturalny.

BO JESTEŚ CUDEM.

Kiedy poznasz swoją osobowość i karmę,
wiedza pozwoli ci rozwinąć skrzydła,
uzdrowić emocje…
przywrócić doskonałość duszy.

Palec przeznaczenia
odciska swe znamię na losie
każdego człowieka, a rola numerologa
polega na takim pogodzeniu człowieka z jego własnym losem,
by dostrzegł wspaniałość
tej Niepowtarzalnej Drogi, którą podąża i tą cudowną moc, którą jest Wolna Wola.

Jeśli przyswoisz sobie tę wiedzę, możesz zrozumieć siebie,
nauczyć się żyć w zgodzie ze swym przeznaczeniem i uczynić z niego dar niebios.
Przebędziesz wtedy swą drogę z uwagą i pokorą wobec praw życia,
a u jej kresu z dumą spojrzysz wstecz i bez lęku przed siebie.